Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Smart2Test (www.smart2test.com).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Smart2Test betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Smart2Test.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Smart2Test berusten bij Smart2Test. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Smart2Test is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Smart2Test, info@smart2test.com.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Smart2Test geeft Smart2Test geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Smart2Test.
Smart2Test kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Smart2Test, de onmogelijkheid de website van Smart2Test te gebruiken, uit de levering van diensten door Smart2Test of het gebrek aan levering van diensten door Smart2Test.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Smart2Test wordt regelmatig bijgewerkt. Smart2Test behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Smart2Test te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 15 november 2019.